Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding:5px; text-align: right; direction: rtl"> <tr> <td style="border:0px; font-weight: bold" bgcolor="#E4E4E4"><div align="center"> <p>پورتال اینترنتی شرکت ستاره شرق نکا</p> <p>http://estarn.ir</p> </div></td> </tr> <tr> <td style=" font-weight: bold; border:0px;" bgcolor="#6699FF">1363993201 : &#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1582; &#1579;&#1576;&#1578; &#1582;&#1576;&#1585; </td> </tr> </table> <br /> <div style="text-align:center; font-size:14px; font-weight:bold;">اکسس پوینت چیست ؟</div> <hr> <d in /home3/estarnco/public_html/include/doc.inc.php on line 494

پورتال اینترنتی شرکت ستاره شرق نکا

http://estarn.ir

1363993201 : تاریخ ثبت خبر

اکسس پوینت چیست ؟

Wireless Access Point

براى ارتباط بین سیستم‌هاى Wireless دو راه وجودداردکه عبارتند از Ad-Hoc وInfrastructure  مدل Ad-Hoc کامپیوترها مى‌توانند مستقیماً با یکدیگر در ارتباط باشند، ولى درمدل Infrastructure یک وسیله ارتباطى واسط مابین کامپیوترهاى بدون‌سیم وجود دارد که به‌نوعى کار آنتن گیرنده/فرستنده را انجام مى‌دهد. بدین معنى که هر کامپیوتر براى ارتباط خود با دیگر کامپیوترها، اطلاعات خود را به Access Pointارسال مى‌کند سپس Access Point هرکدام از اطلاعات را به کامپیوتر مربوطه ارسال مى‌نماید. در اینجا گیرنده مى‌تواند یک کامپیوتر بى‌سیم و یا یک کامپیوتر در شبکه معمولى (با سیم) باشد.

 مورد دوم، کاربرد دیگرى از Access Point است که اجازه مى‌دهد شبکه بى‌ سیم با شبکه با سیم که در قسمتى از سایت نصب‌شده و با serverها و دیگر کامپیوترهایى که ازطریق سیم به هم متصل هستند ارتباط برقرار نماید. این وسیله جهت ارتباط Infrastructure، از باند فرکانسى 2.4GHZ با روش DSSS استفاده مى‌کند. بدین ترتیب مسائل معمولى در ارتباط Infrastructure که حتماً باید گیرنده و فرستنده در دید مستقیم یکدیگر باشند، کنار مى‌رود و با کمک روش DSSS و باند فرکانسى 2.4GHZ و استفاده از فرکانسى آزاد، ارتباطى بى‌ سیم با سرعت 11Mbps برقرار مى‌شود. فاصله مطمئن در چنین حالتى در داخل یک شرکت (Indoor) که اتاق‌هاى متعددى در یک مجموعه مى‌باشد و موانعى همچون دیوار آجرى وجود دارد حداکثر ۳۰ متر است که در این حالت سرعت ۱۱Mbps است و درحالتى که وضعیت محل بصورت Flat باشد (Outdoor) و به‌جاى اتاق پارتیشن استفاده شده باشد، این فاصله تا ۱۰۰ متر قابل افزایش مى‌باشد. توجه داشته باشید که امکان افزایش فاصله تا ۳۵۰ متر نیز وجود دارد، ولى به‌همان نسبت سرعت مجموعه کم مى‌شود و در بدترین شرایط به 1Mbps مى‌رسد. البته درنظر داشته باشید که موانع به هر شکلى مى‌توانند روى سرعت تأثیرگذار باشند. در سازمان‌هایى که داراى چندین طبقه مى‌باشند ارتباط بین کامپیوترهاى بى‌سیم بین طبقات به‌روش Ad-Hoc مقدور نیست چون فرکانس 2.4GHZ از موانع بتونى عبور نمى‌کند. لذا در چنین مواردى باید در هر طبقه یک Access Point نصب شود که این Access Pointها ازطریق پورت RJ45 با یکدیگر در ارتباط خواهند بود و هرکدام نیز با کامپیوترهاى بى‌سیم موجود در طبقه خود در ارتباط مى‌باشند. بدین ترتیب ارتباط کامپیوترهاى wireless در دو طبقه نیز با یکدیگر برقرار مى‌شود.

ازجمله موارد دیگرى که مى‌توان ذکر کرد سیستم حفاظتى WEP-Wire Equivalence Privacy است Access Pointها قادرند که از WEP در حالت ۶۴ بیتى پشتیبانى نمایند. بدیهى است که کلیه کامپیوترهاى بى‌سیم موجود در مجموعه نیز باید کد ۶۴ بیتى WEP خود را همانند یکدیگر تنظیم نمایند تا بتوانند با هم ارتباط داشته باشند. بدین ترتیب اگر کامپیوتر بیگانه‌اى بصورت wireless به مجموعه وارد شود نمى‌تواند از فضاى فرکانسى شبکه wireless شما سوءاستفاده نماید و امکان به‌سرقت رفتن اطلاعات به صفر نزدیک خواهد بود. لازم به توضیح است که در سیستم ارتباطى بى‌سیم Ad-Hoc حداکثر تعداد ۷ کامپیوتر مى‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و بیش از این تعداد ممکن نیست. اما در روش Infrastructure این تعداد به ۳۲ کامپیوتر براى هر Access Point مى‌رسد و براى تعداد بیشتر حتماً باید از Access Point دیگرى در مجموعه استفاده نمود.

یکى دیگر از مزایاى استفاده از Access Point استفاده چند دستگاه و ارتباط آنها با یکدیگر است. بدین معنى که اگر بخواهیم فضاى بیشترى را تحت پوشش شبکه خود بگیریم مثلاً یک فاصله ۴۰۰ مترى در داخل مجموعه‌ خود داشته باشیم مى‌توانیم با تعدادى Access Point که در فواصل مناسب از یکدیگر قرار گرفته‌اند فاصله مزبور را تحت پوشش قرار داده و ارتباط بین تمام کامپیوترهاى wireless مجموعه را با یکدیگر برقرار کنیم. ازجمله مزایاى این سیستم مى‌توان به امکان ارتباط بین شبکه با سیم و بى‌سیم ازطریق عملکرد Bridge، امکان ارتباط با سرعت 11Mbps بین شبکه‌هاى wireless، پشتیبانى از سیستم کدگذارى حفاظتى WEP در حالت ۶۴ بیتی، عدم محدودیت در محل استقرار کامپیوترهاى بى‌سیم (Clients)، تنظیم اتوماتیک جهت گرفتن مجدد اطلاعات درصورت ضعیف بودن سیگنال‌ها، کارآیى مؤثر Effective Throughput- 7.5 Mbps و نصب آسان و سریع اشاره کرد


تمامی حقوق مطلب محفوظ است و نقل و استفاده از آن تنها با ذکر منبع مجاز میباشد
Copyright © 2009 By
All rights reserved | Supporter: estarn.ir